BAG-viewer

Welkom bij de BAG-viewer

In opdracht van het Ministerie van I&M en het Kadaster is de BAG Viewer ontwikkeld. Hiermee kunt u BAG-gegevens bekijken met een stratenkaart of luchtfoto als ondergrond. De BAG wordt ontsloten via de voorziening van het programma Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). De BAG Viewer is een demonstratie-toepassing, bedoeld om een indruk te geven welke gegevens de BAG bevat en daarmee afnemers te stimuleren BAG gegevens af te nemen. De Viewer is een voorlopige voorziening met statische gegevens van een vooraf gekozen peildatum. Deze peildatum is vermeld in de viewer. Er vindt geen automatische verversing plaats vanuit de Landelijke Voorziening BAG.

De BAG Viewer toont BAG-panden en presenteert (aan rechterzijde) een deelselectie van de BAG-gegevens van deze panden en de zich daarin bevindende verblijfsobjecten.

De onderliggende stratenkaart is ter oriƫntatie, en niet gebaseerd op de BAG. De BAG bevat immers geen geometrie van de openbare ruimte (waaronder straten). De schrijfwijze van openbare ruimten op de kaart kunnen dan ook afwijken van de schrijfwijze zoals gehanteerd in de BAG.

Ook kan er in enkele gevallen een lichte afwijking in de gepresenteerde BAG-gegevens zijn ten opzichte van de werkelijke registratie in de BAG (zoals een verblijfsobject dat in een andere woonplaats valt dan de bijbehorende openbare ruimte).

Indien u twijfel heeft aan de juistheid van de gegevens dan kunt u hiervan een terugmelding of correctieverzoek indienen. Wij adviseren u echter wel, aangezien er sprake is van bovengenoemde afwijkingen en beperkte actualiteit, om in BAG Web de actuele status te controleren.

Voor vragen over de BAG kunt u terecht op bag@kadaster.nl