BAG-viewer

Welkom bij de BAG-viewer

In opdracht van het Ministerie van I&M en het Kadaster is de BAG Viewer ontwikkeld. Hiermee kunt u BAG-gegevens bekijken met een stratenkaart of luchtfoto als ondergrond. De BAG wordt ontsloten via Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). De BAG Viewer is een demonstratie-toepassing, bedoeld om een indruk te geven welke gegevens de BAG bevat en daarmee afnemers te stimuleren BAG gegevens te gebruiken. De Viewer is een voorlopige voorziening. De gegevens worden wekelijks ververst uit de Landelijke Voorziening BAG.

De BAG Viewer toont BAG-panden en presenteert (aan de rechterzijde) een deelselectie van de BAG-gegevens van deze panden en de zich daarin bevindende verblijfsobjecten.

In de BAG Viewer zijn slechts hoofdadressen opgenomen, geen nevenadressen. De onderliggende stratenkaart is ter oriëntatie, en niet gebaseerd op de BAG. De BAG bevat immers geen geometrie van de openbare ruimten (waaronder straten). De schrijfwijze van openbare ruimten op de kaart kan dan ook afwijken van de schrijfwijze zoals gehanteerd in de BAG.

Indien u twijfelt aan de juistheid van de gegevens kunt u hiervoor een terugmelding of correctieverzoek indienen. Wij adviseren u echter wel, aangezien sprake is van bovengenoemde afwijkingen en beperkte actualiteit, om vóóraf in BAG Web de actuele status te controleren.

Voor vragen over de BAG kunt u terecht op bag@kadaster.nl